Ketofen – Dung dịch nhỏ mắt

Chỉ định:
Viêm kết mạc cấp hoặc mạn tính.

Viêm giác mạc – kết mạc do dị ứng.

 

 

0936 932 426