Novocal 90ml – Bổ sung Calci hữu cơ

Điều trị bổ trợ cho suy nhược chức năng
Bổ sung Calci, magie, phospho cho những đối tượng bị thiếu

0936 932 426