Nupigin- piracetam 1200 mg/10ml

Chỉ định trong các trường hợp:

Rung giật cơ nguồn gốc vỏ não

Thiếu máu não

Suy giảm nhận thức ở người già

Chứng nói khó ở trẻ nhỏ

Chóng mặt

Tài liệu dành cho cán bộ y tế.
0936 932 426