Ketofen

Chỉ định:
Viêm kết mạc cấp hoặc mạn tính.

Viêm giác mạc – kết mạc do dị ứng.