Lidrop- Dung dịch nhỏ tai

Chỉ định:

Điều trị triệu chứng đau tại chỗ các dạng viêm tai với màng nhĩ còn nguyên vẹn cho trẻ và người lớn:

  • Viêm tai giữa cấp tính.
  • Viêm tai có bóng nước do virus.
  • Viêm tai chấn thương do áp suất.