Lidrop- Dung dịch nhỏ tai

Chỉ định:

-Điều trị triệu chứng đau tại chỗ các dạng viêm tai với màng nhĩ còn nguyên vẹn cho trẻ và người lớn:

-Viêm tai giữa cấp tính.

-Viêm tai có bóng nước do virus.

-Viêm tai chấn thương do áp suất.

0936 932 426