Novocal 90ml – Bổ sung Calci hữu cơ

Thành phần, hàm lượng của thuốc: Mỗi 10ml chứa

Thành phần hoạt chất:
Calci glycerophosphat……………………….0,456g
Magnesi gluconat……………………………..0,426g
Thành phần tá dược: Sorbitol, propylen glycol, methyl paraben sodium, natri benzoat, acid hydrocloric, hương hoa quả và nước tinh khiết
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Mô tả: Dung dịch không màu đến vàng nhạt
pH: 4,0 – 7,0

0936 932 426