Nupigin- piracetam 1200 mg/10ml

Chỉ định trong các trường hợp:

  • Rung giật cơ nguồn gốc vỏ não
  • Thiếu máu não
  • Suy giảm nhận thức ở người già
  • Chứng nói khó ở trẻ nhỏ
  • Chóng mặt
Tài liệu dành cho cán bộ y tế.