Peron- dung dịch vệ sinh phụ nữ nhập khẩu Châu Âu

Dung dịch rửa vệ sinh hàng ngày, góp phần bảo vệ và ngăn ngừa nguy cơ viêm nhiễm vùng kín.