VNP MOCTOC – Thuốc điều trị rụng tóc

Chỉ định

Minoxidil 2% để chỉ định dùng để điều trị rụng tóc Androgenetica
(một loại rụng tóc có tính chất di truyền do nội tiết tố nam gây ra) ở cả
nam lẫn nữ trong độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi.

– Tăng đường kính của sợi tóc.
– Kích thích tăng trưởng tóc ở giai đoạn anagen (giai đoạn tăng trưởng của tóc).
– Kéo dài giai đoạn anagen (giai đoạn chuyển tiếp).
– Kích thích phục hổi giai đoạn anagen từ giai đoạn tegogen (giai đoạn nghỉ ngơi).
Là một thuốc giãn mạch ngoại vi, minoxidil làm tăng tuần hoàn ngoại vi khu vực nang tóc.
Minoxidil kích thích các nhân tố sinh trưởng nội mô, hoạt động trao đổi chất tăng, thể hiện
trong giai đoạn anagen (giai đoạn tăng trưởng của tóc)

0936 932 426